top of page
Personvern og cookies erklæring

Opplysninger du gir oss.

Når du registrerer deg for våre tjenester, kjøper og/eller registrerer domenenavn, bruker noen av
våre tjenester; og/eller når du kontakter oss direkte via en hvilken som helst kommunikasjonskanal (f.eks. Wix' kundestøttehenvendelser, e-postmeldinger), kan du kanskje gi oss personopplysninger, f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon (for brukere med betalte tjenester), Personopplysninger du inkluderer i kommunikasjonen med oss, og personopplysninger i skannede identifikasjonsdokumenter (f.eks. et ID-kort, førerkort, pass eller offisielle selskapsregistreringsdokumenter).

Opplysninger vi samler inn når du bruker tjenestene.

Når du besøker, laster ned og/eller bruker noen av tjenestene våre, kan vi samle inn aggregerte
personopplysninger om samlet bruk, f.eks. besøkende og brukeres surfing og "klikk-stream"-aktivitet på tjenestene, populære steder under øktene og surfing, ikke-identifiserbare personopplysninger om besøkende eller brukerenheter, operativsystem, nettleser, skjermoppløsning, språk- og tastaturinnstillinger, Internett-leverandør, henvisnings-/opprinnelsessider, dato-/tidsstempler osv.

Opplysninger vi samler inn fra andre kilder.

Vi kan motta personopplysninger om deg fra tredjepartskilder, f.eks. i) sikkerhetsleverandører,
leverandører av bedrageriregistrering og -forebygging, f.eks. for å hjelpe oss med å sjekke ut brukere som kan assosieres med bedrageri, ii) sosiale medieplattformer, når du logger deg på eller registrerer deg ved å bruke en sosial mediekonto, kan vi motta personopplysninger fra denne tjenesten (f.eks. brukernavn, grunnleggende profil, personlige opplysninger), og i noen tilfeller kan vi samle inn personopplysninger fra firmaer som forbedrer søk etter kundeemner og som hjelper oss med å forbedre tjenestetilbudet; iii) reklame- og markedsføringspartnere for å overvåke, administrere og måle annonsekampanjene våre.
 
Hvordan vi bruker dine opplysninger
 
Tredjeparts tjenesteleverandører:


Wix samarbeider med en rekke utvalgte tjenesteleverandører, som leverer tjenester og løsninger
som kompletterer, forenkler og forbedrer våre egne. Disse inkluderer verts- og
serverlokaliseringstjenester, kommunikasjons- og innholdsleveringsnettverk (CDN-er), data- og
cybersikkerhetstjenester, fakturering og betalingstjenester, domenenavnsregistratorer,
bedrageriregistrerings- og -forebyggingstjenester, webanalyse, e-postdistribusjon og
overvåkingstjenester, øktregistrering og ekstern tilgang-tjenester, måling av ytelse, dataoptimerings- og markedsføringstjenester, innholdsleverandører og våre juridiske og økonomiske rådgivere (i fellesskap kalt "Tredjeparts tjenesteleverandør(er)"). ​ Wix kan dele følgende kategorier av personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører for et forretningsformål: Identifikatorer, inkludert navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett- protokolladresse, e-postadresse, kontonavn eller andre lignende identifikatorer. Kommersielle personopplysninger, f.eks. personlig informasjon om produkter eller tjenester som er kjøpt, anskaffet eller vurdert. ​
Wix er ansvarlig for personopplysninger som mottas iht. Privacy Shield og overfører deretter til en
tredjepart som beskrevet i Privacy Shield Principles. Spesielt forblir Wix ansvarlig og
erstatningsansvarlig iht. Privacy Shield Principles hvis tredjeparts tjenesteleverandører behandler
personopplysninger på Wix' vegne på en måte som er i strid med prinsippene, med mindre Wix
beviser at man ikke er ansvarlig for hendelsen som medfører skaden.

Kilder vi benytter:


Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i
tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-
adresse med annen informasjon Google har. Se Googles side om personvern og slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper.
Vi har også profiler i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger finner du i det respektive sosiale mediet.
Se eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.
Vi kan oppdatere denne personvernpolicy fra tid til annen og dersom oppdateringen ikke er
vesentlig, kan vi gjøre slike oppdateringer uten å publisere en spesifikk melding om dette. Hvis
endringen påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler opplysningene på, vil vi informere om dette på våre nettsider.


Google Analytics
Vi bruker Google Analytics for å analysere besøksdata, som f. eks. antall brukere som besøker ulike sider og varigheten til disse besøkene. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere, i tråd med EUs personvernlovgivning (GDPR). Google LLC er databehandler for denne informasjonen.


Retthåndshevelse, juridiske forespørsler og plikter:
 
Wix kan fremlegge eller på annen måte tillate tilgang til dine personopplysninger iht. en lovpålagt
anmodning, f.eks. stevning, rettsaker, ransakelsesordre eller rettskjennelse, eller i samsvar med
gjeldende lover, hvis vi har god tro når det gjelder at loven krever at vi gjør det, med eller uten varsel til deg.

Beskytte rettigheter og sikkerhet:
Wix kan dele din personopplysninger hvis vi er i god tro når vi tror at dette vil bidra til å beskytte
rettigheter, eiendeler eller personlig sikkerhet for Wix, noen av våre brukere, evt. brukere-av-
brukere, eller et medlem av allmennheten, med eller uten varsel til deg.
 
Sosiale medier-funksjoner og Framed Pages
Tjenestene våre inkluderer visse sosiale medier-funksjoner, widgets og single sign on-funksjoner, f.eks. "Facebook Connect", "Google Log-in", "Facebook Like" eller "Del denne-knappen" eller andre interaktive miniprogrammer ("Sosiale medier-funksjoner"). Disse sosiale medier-funksjonene kan samle inn visse personopplysninger, f.eks. IP-adresse eller hvilken side du besøker på nettstedet vårt og kan plassere en informasjonskapsel for at de skal fungere ordentlig. Sosiale medier-funksjoner lagres enten hos en tredjepart eller direkte på tjenestene våre. Din interaksjon med disse tredjepartenes sosiale medier-funksjoner styres av deres retningslinjer og ikke våre.
 

Dessuten kan våre tjenester gjøre det mulig for deg å dele personopplysningene direkte med
tredjeparter, f.eks.via sideinnrammingsteknikker for å gi innhold til eller fra tredjeparts
tjenesteleverandører eller andre parter, samtidig som du bevarer utseendet og følelsen med
nettstedet og tjenestene våre ("Rammer"). Vær oppmerksom på at hvis du velger å samhandle eller
dele personopplysninger via slike rammer, gir du dem faktisk til disse tredjepartene og ikke til oss, og slike interaksjoner og slik deling styres av disse tredjepartenes retningslinjer og ikke våre.

4.5 App Market-utviklere

Som en del av App Market-programmet tillater vi tredjepartsutviklere ("Tredjepartsutvikler(e)") å
utvikle og tilby egne apper via Wix App Market ("Tredjepartsapper"), I samarbeid med Wix. ​ Alle
tredjepartsutviklere som deltar er bundet av Wix App Market – Partnerprogramavtale, som blant
annet inneholder begrensninger for hvordan de kan få tilgang til, lagre, dele og bruke
personopplysningene du og/eller brukere-av-brukere gir dem eller oss (som nærmere beskrevet i
Brukervilkår for Wix App Market) ​ Vi oppfordrer deg til å gjennomgå alle personvernretningslinjer
som følger med en tredjepartsapp og be tredjepartsutviklere om eventuelle avklaringer du evt.
trenger, før du bestemmer deg for å installere og bruke de aktuelle tredjepartsappene. Wix
kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlingene eller retningslinjene til tredjepartsutviklere, og din bruk av evt. tredjepartsapper skjer på egen risiko. ​ Du eneansvarlig for å varsle brukere-av-
brukere om innsamling, behandling og bruk av deres personopplysninger og informere om at
personopplysningene deres vil bli overført til og behandlet av Wix på dine vegne.

4.6 Wix' datterselskaper og tilknyttede selskaper
i kan dele din personopplysninger internt i våre tilknyttede selskaper til formålene beskrevet i disse personvernretningslinjene. For eksempel kan vi dele dine personopplysninger med Wix.com Inc., vårt amerikanske datterselskap, for å forenkle og levere til deg (og brukere-av-brukere) våre tjenester. ​
Deling av personopplysninger fra Wix-datterselskaper og tilknyttede selskaper i EU og Sveits til Wix' amerikanske datterselskap er i samsvar med EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield.

4.7 I forbindelse med selskapskontroll
Hvis Wix eller noen av dets tilknyttede selskaper gjennomgår endringer i kontrollen, inkludert ved
fusjon, erverv eller kjøp av det vesentlige av alle eiendelene, kan personopplysninger deles med
partene som er involvert i en slik hendelse.
 
4.8 Etter dine ytterlige instruksjoner
Wix kan også dele din personopplysninger med tredjeparter til andre formål etter dine ytterligere
instruksjoner eller med din uttrykkelige godkjenning.
 
4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har
samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
 
5. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker
informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse
og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 
6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres
nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere
 
7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til
lovens krav.
 
8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 
 
9. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresse post@k-e.no

bottom of page